Over SELFIE


Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van psychische stoornissen voor het eerst de kop opsteken tijdens de jeugd. Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis in de kindertijd tast het zelfbeeld aan. Iedereen heeft een zelfbeeld. Het is het denkbeeld dat je over jezelf hebt gevormd in de loop van je leven. Het aangetaste zelfbeeld vormt een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van verschillende psychische stoornissen. Het laag zelfbeeld aanpakken bij jongeren die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt is dus een veelbelovende aanpak voor het voorkomen van psychische stoornissen in de volwassenheid. En dat is net wat de SELFIE-studie beoogt aan de hand van de SELFIE-interventie.


SELFIE interventie

De SELFIE-interventie is een zelfhulpinterventie aangeboden via een smartphone app: de PsyMate™. De interventie duurt zes weken, waarin drie keer online video contact en drie keer e-mailcontact is met een getrainde therapeut uit één van de deelnemende geestelijke gezondheidscentra. Verder gaat de deelnemer dagelijks aan de slag met de app. De app bestaat uit verschillende opdrachten waarin wordt gewerkt aan het verbeteren van het aangetaste zelfbeeld.


Het onderzoek

Het onderzoek vindt volledig online plaats.

Via loting worden de deelnemers die in aanmerking komen voor de studie in één van de twee groepen ingedeeld. Eén groep ontvangt de SELFIE-interventie, de andere groep krijgt geen (extra) behandeling.

Om de werkzaamheid van de behandelingen te onderzoeken, worden voor en na de interventieperiode interviews en vragenlijsten afgenomen via videobellen. Om het effect van de SELFIE-interventie in het dagelijks leven te onderzoeken, vragen we de deelnemers om hun dagelijkse ervaringen in kaart te brengen met behulp van de PsyMate™. Deze beept een paar keer per dag waarna een korte vragenlijst moet worden ingevuld.