Dokter Bosman

Dokter Bosman is één van de geestelijke gezondheidsinstellingen die deelneemt aan de studie. 

 

Sylke Toll

Mijn naam is Sylke. Als orthopedagoog generalist en coördinator wetenschappelijk onderzoek ben ik vanuit Dokter Bosman betrokken bij de Selfie studie. In mijn werk als behandelaar zie ik regelmatig jongeren met een negatief zelfbeeld en daaraan gerelateerde angst- of stemmingsklachten. Niet zelden hebben ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden er aan bijgedragen dat de jongere is gaan geloven niet de moeite waard te zijn. Ik hoop dat deelname aan de SELFIE studie deze jongeren kan ondersteunen om op een positieve manier naar zichzelf te kijken.